HÂKİMİYET ANAYASA MAHKEMESİNİN DEĞİL MİLLET İRADESİNİN OLMALIDIR

11 üyenin 9'unun çoğunluk kararı ile alınan kararın gerekçesinde, üniversitelerde başörtü serbest bırakılırsa, çoğunluk başını örter ve başını örtmeyenlere baskı oluşturur. Onların özgürlükleri ortadan kalkar diyor, ayrıca TBMM'nin Anayasaya böyle bir hüküm koyma yetkisinin olmadığı ve bu değişiklik olursa Cumhuriyetin ve laikliğin tehlikeye gireceği belirtiliyor.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile;

a-) Varsayımlarla hareket edilerek olmayan bir baskının olacağı varsayılmış ve olası baskı olmuş gibi kabul edilerek karar verilmiştir.

b-) Cumhuriyet ve Laiklik tehlikesinden bahsedilmiş bu gerekçe gösterilmiştir. Hâlbuki Cumhuriyet ve Laiklik Anayasanın ilk üç maddesi ile güvenceye alınmış olup Meclisin çıkardığı bu madde ile hiçbir ilgisi yoktur.

c-) Çoğunluğun baskısından endişe edilmiş ve kendiside bu kararı 9'a karşı 2 çoğunluk baskısıyla alarak kendi kararına ters düşmüştür.

d-) Asıl önemli konu Anayasa Mahkemesi TBMM'nde 367'den fazla üyenin oyu ile yapılan Anayasa değişikliklerinin sadece şekil yönünden inceler hükmünü ihlal ederek incelemeyi bırakarak olmayan iptal yetkisi kullanılarak:

1- Kaynağını Anayasadan almayan bir yetki kullanarak anayasayı ihlal suçu işlemiştir.

2- TBMM'nin yetkisini elinden alarak yasama organını dolayısıyla Türk Milletini yok saymış ve 2. bir Anayasa suçu daha işlemiştir.

Bu durumda sesleniyoruz.

- TBMM derhal toplanmalı ve bu kararı görüşmeye açmalı.

- Akabinde hiç gecikmeden tamamen sivillerin yaptığı, zamanın ihtiyaçlarına cevap veren insan hak ve özgürlüklerini öne alan, tüm yetki ve hak ihlallerini ortadan kaldırıp keyifliğe son veren

- Her kurumun görev ve yetki sınırlarını millet iradesine ve denetimine açık kılan yeni bir anayasa hazırlamalı.

- Bu anayasa TBMM'nde kabul edilerek Referanduma sunulmalı ve milletin onayı ile yürürlüğe girmelidir. Böylece hâkimiyet Anayasa Mahkemesinin değil millet iradesinin olmalıdır.

ÜNİVERSİTELER EĞİTİM ORTAMI OLMALIDIR

Bu günlerde TBMM'nde alınan önemli bir karar vardır. Üniversiteler için çıkarılan öğrenci affı kanunu.

Bizim 1980'lerden bugüne kadar olan süre için istediğimiz öğrenci affı kanunu 1995 yılından bu güne kadar geçen sürede okullarıyla ilişkisi kesilen üniversite öğrencilerini kapsayacak şekilde mecliste kabul edildi.

Bu öğrencilerden büyük bölümü kıyafet yasağı başta olmak üzere birçok yasaklar gerekçe gösterilerek okullarından atılıp mağdur olan insanlardır.

Bu öğrencilere af çıkaran TBMM'nden talebimiz;

Öğrencilerimizin okullarından atılmasına sebep olan ve mevcut T. Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olarak YÖK tarafından yapılan ve yıllardır DELİ DUMRUL mantığı ile uygulanan çağdışı yönetmelik ve tek tipleştirici Anti demokratik uygulamaların ortadan kaldırılmalı.

Üniversiteleri kışla olmaktan çıkarıp bilim ve eğitim yuvası haline getirilmesini sağlayıcı yasal düzenlemeleri acilen yapılmalı.

Bu düzenlemeler yapılırsa; affın bir anlamı olacak ve okullarına dönen öğrenciler, yeni yasaklarla karşılaşmadan eğitim haklarını kullanabileceklerdir.

Bunlar yapılmadığı müddetçe çıkarılan af adaletsiz ve anlamsız kalmaya mahkûm olacaktır.

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı

Ahmet Taş
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2008-11-30
Okunma Sayısı : 1180
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak Taşhan Kat: 7 No:702 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 3769341

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari