KADINLARIMIZA HAK ETTİKLERİ DEĞERLERİ VERELİM
07.02.2008/ Kayseri

KADINLARIMIZA HAK ETTİKLERİ DEĞERLERİ VERELİM

Yeryüzü var olalı ve insanoğlu yeryüzü hayatına başlamasından bu yana, Kadınlar toplumun olmazsa olmaz parçasıdır.

Kadın hakları kavramı ve kadınlar günü etkinlikleri batı toplumlarından gelen olgulardır.

Tarihin eski çağlarından bu yana ilahi olan ve beşeri olan hayat anlayışlarının kadına biçtikleri rol hep farklı ola gelmiştir.

İslam'ın vahiy kaynağı Kur'an-ı Kerim ve son peygamber Hz. Muhammed'in veda hutbesinde, kadınların toplumda olması gereken yer ve değeri hatırlatan, onları insan soyunun şerefli birer üyesi haline getiren birçok hatırlatma, emir ve tavsiyeler vardır.

Gerek Batı, gerekse doğu toplumlarında geçmişten bu güne, kadın saygı görememiş, horlanmış, hakir görülmüş ve çoğu zaman alınıp satılan bir meta halini almış ve almaya da devam ediyor.

Cumhuriyetle birlikte ülkemizde kadınların toplumdaki statülerinin iyileştirilmesini amaçlayan çalışmalar yapılmakla birlikte bir türlü istenen sonuç alınamamış ve ülkemizde kadın olmak zor bir durum olmaya devam etmektedir.

Ülkemiz 21.y.yıla girmesine ve A.B' ye üyelik için, uyum yasaları çıkarılarak insan hakları alanında iyileştirilmeler yapılmaya çalışılmasına rağmen, kadınlarımız birçok alanda hala insan ve vatandaş yerine konmamaktadırlar.

Şöyle ki;

a-Ülkemizin birçok yerinde her yıl töre cinayetleri sebebi ile onlarca kadın öldürülmektedir.

b-Reşit olmuş onbinlerce kızımız orta dereceli okullarda ve üniversitelerde kıyafet dayatması sebebi ile eğitim haklarından yararlanamamaktadırlar.

c-Yine binlerce memuremiz kadın oldukları için, kıyafet dayatması sebebi ile memurluk yapamamakta tahsillerinin ve uzmanlıklarının gereğini icra edememektedirler.

d-Ülkemizin birçok bölgesinde yasalarda var olmasına rağmen kadınlarımız, doktor seçme hakkından yararlandırılmamakta, ya istemediği doktorlara tedavi olmaya zorlanmakta veya tedavileri yapılmamaktadır.

e- Onbinlerce kızımız ve kadınlarımız sosyal güvencesi olmayan ucuz işlerde zor şartlarda çalıştırılmakta ve ikinci sınıf insan muamelesine maruz kalmaktadır.

f- Milletin meclisi olan T.B.M.M de hala, inandığı gibi yaşayan ve örtünen kadınlara milletvekili olmanın yolu açılamamıştır (yasal hiçbir engel olmamasına rağmen).

g- Bir çok yerde kadınlarımıza rahat ibadet edecekleri ortamlar sunulmamakta olup ibadet hakkından mahrum kalmaktadırlar.

Yukarıda sayılan mağduriyetlerin sayısı ve alanlarını daha da çoğaltabiliriz.

Bizler MAZLUMDER olarak 21.y.yıla girdiğimiz şu dönemde, kadınlar günü münasebetiyle kadınlarımızın, toplumumuzun mimarları olarak, hakkı olan değerleri elde ettikleri erdemli insanlar olarak yer aldıkları sosyal hayat içinde, hiçbir ayrımcılığa, ötelenmeye ve mazlumiyete maruz kalmasınlar ve toplumun asli unsuru olarak her türlü haklarını serbestçe kullansınlar diye, yapılması gereken sosyal ve hukuki tüm düzenlemeleri hemen yapalım ve tüm mağduriyetlere bir an evvel son verelim diye bütün ilgilileri ve yetkilileri göreve davet ediyoruz.

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet TAŞ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2008-02-07
Okunma Sayısı : 2257
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Cumhuriyet Mh. Sakar Sk. No:21 Kızıklı Apt. Sivil Toplum Kuruluşları Mrkz. kat:4 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 4611549