Kayseri STK'lardan Sivil Anayasa Teklifi

Ülkemiz 1921 den beri Anayasal düzenle idare edilmeye başlanan ve Hâkimiyetin kayıtsız şartsız Millette olduğu bir cumhuriyettir diye tanımlanır.

Ama ne yazık ki 1924 Anayasası hariç tutulursa 1924-1961-1982 Anayasalarının hiç birini Millet yapmamış, Millet dışlanarak yaptırılıp Millete zorla kabul ettirilmiştir.

Şu anda ülkemizde, eklemede olsa yeni ve sivil Anayasa çalışması yapılmış, toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri ile tartışılarak Meclise sunulmuş ve bu günlerde görüşülmeye başlanacaktır.

Yeni Anayasada yer almasını arzuladığımız, ülkemizde ayrımsız, erdemli ve hesap verir bir toplum ile Hukuk Devleti inşasına katkıda bulunacağına inandığımız hususlar aşağıdaki maddeler olup, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Kayseri Milletvekilleri ve Kayseri Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

1-Kanun önünde her vatandaş eşit haklara sahip olmalı, hiçbir vatandaş her ne suretle olursa olsun Anayasa ile güvence altına alınan haklardan mahrum bırakılmamalı.

2- Temel hak ve hürriyetleri kısıtlayıcı tüm uygulamalar ortadan kaldırılarak vatandaşların korkusuz ve güvenli bir hayat yaşamasını sağlayıcı, açık, net ve her yetkilinin farklı-farklı yorumlayamayacağı hukuki düzenlemeler Anayasada yer almalı.

3-Resmi dil Türkçe olmalı, ülkemizdeki Milleti oluşturan farklı etnik gruplar, çarşı-Pazar ve hayatın diğer alanlarında hiçbir baskı görmeden anadiliyle konuşabilmeli.

4-Din eğitiminin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, her vatandaşa istediği dine inanma, istediği yerde ve yaşta din eğitimi alma ve dininin emirlerini hayatın her alanında yaşama hürriyeti verilmeli.

5-Hiçbir kimse eğitim konusunda farklı muameleye tabi tutulmamalı, hiçbir vatandaş eğitim hakkından mahrum bırakılmamalı.

6-Yüksek Öğretim Kurulu ( Y.Ö.K.) bugünkü haliyle kalmamalı, Yüksek öğretim Türkiye Büyük millet Meclisinin kontrolünde, Rektörlerini Üniversite Öğretim üyelerinin seçtiği hükümetlerden siyasilerden bağımsız bir kurul tarafından idare edilmeli.

7-Milletvekilleri lojmanlarının kaldırıldığı gibi Askeri, Adli ve Bürokrasinin kullandığı tüm lojmanlar kaldırılmalı, bu kurumların personeli halkla birlik de ikamet etmeli.

8-Milli eğitimde olduğu gibi Askeri eğitim veren tüm kurumlarda sivil iradenin denetimine açık olmalı. Milli Eğitim Bakanlığınca kontrol edilmeli.

9-Askeri harcamaların tamamı sivil iradenin(Sayıştayın) denetimine açılmalı.

10-Askeri şurada alınan kararlar sivil iradenin denetimine açık olmalı, bu kararlar için şikâyet merci sivil mahkemeler olmalı.

11-Yargılamada jüri sistemi getirilmeli, toplumdaki farklı meslek gruplarından konu ile ilgili eğitim almış insanlar Mahkeme heyetlerinde yer almalı.

12-Milli Güvenlik dersleri kaldırılmalı, bu derslerin konuları sosyal bilgiler dersinin müfredatında yer almalı.

13-Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir kurum olmalı.

14-Memurlara siyaset yasağı kaldırılmalı.

15-Tevhidi Tedrisat kanunu kaldırılmalı, eğitim ve öğretim İlköğretim mecburi olmak şartı ile kademeli olmalı.

İlgili yerlerin dikkate alacağını umduğumuz bu hususları içeren sivil ve yeni Anayasanın destekçisi olduğumuzu Kayseri kamuoyuna duyuruyoruz.

Gönüllü Kültür

Teşekkülleri Adına

Ahmet TAŞ

MAZLUMDER Kayseri

Şube Başkanı

BASIN DUYURUSUNA KATILAN KAYSERİ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI

1-Asder
2-Alperen ocakları
3-Anadolu eğit. Kült. Vakfı
4-Anadolu Rad.Yay.Der.
5-Arifan Radyo
6-ART Radyo
7-Aydınlar Ocağı
8-Birlik FM.
9-Birleşik Kafkas Eğitim Der.
10-Çağrı Derneği
11-Darülaceze Vakfı
12-Diyanet-sen
13-Doğu Türkistanlılar Derneği
14-Eğitim Bir Sen.
15-Enderun Vakfı
16-Erciyes Feneri
17-Erciyes Hizmet Vakfı
18-Erdemli aile nesil Derneği
19-Es.Sey.Osman Hul.ef.Vakfı
20-Fakir ve Muh.Yard. derneği
21-Furkan Radyo
22-Hakka Hizmet Vakfı
23-Hilal-Der
24-Hizmet-İş Sendikası
25-İlahiyat Vakfı
26-İlim-Hikmet Vakfı
27-İlim Yayma Cemiyeti
28-İmam-Hatip İlahiyat Vakfı
29-İslami İlim Araştırma Ens.
30-İslami Kültür Araştırma Vakfı
31-Kayseri Eği.Kül.Ahl.Çev. Dern.
32-Kayema
33-Kayseri eğitim Kültür Vakfı
34-Kayseri İmam-Hatip Mez. Dern.
35-Kayseri İnsani Yardım Dern.
36-Kuran Hafızları Derneği
37-Kuran İlimleri Araştırma Dern.
38-Kuran-ı Kerim İs. İl.Hiz.
39-MAZLUMDER Kayseri Şubesi
40-Miraç
41-Muradiye Kültür Vakfı
42-Özçelik-İş Sendikası
43-Reyhan Vakfı
44-Ribat Eğitim Vakfı
45-S.Burhanettin Hz. Hizm.Vakfı
46-S.Burhanettin Vakfı
47-Safa Vakfı
48-Sosyal Hiz. Eğitim Vakfı
49-Şafak Radyo
50-Şefkat Derneği
51-Tacettin Veli Derneği
52-Türkiye Yazarlar Birliği Dern.
53-Veren el Derneği
54-Yeşil-Ay Derneği
55-Zehra Vakfı
56-Mimar-Müh. Grubu Derneği
57-Teknik Elemanlar Derneği
58-Anadolu Gençlik Derneği

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-04-02
Okunma Sayısı : 1116
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Cumhuriyet Mh. Sakar Sk. No:21 Kızıklı Apt. Sivil Toplum Kuruluşları Mrkz. kat:4 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 4606299