KAYSERİ ŞUBE: 2010 YILINDA DA ZULÜM VE HAK İHLALLERİ DEVAM ETTİ

2010 YILINDA DA ZULÜM VE HAK İHLALLERİ DEVAM ETTİ

10 Aralık 2010! Bugün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel bildirgesinin 62. Yıldönümü. Aradan geçen 62 yıla rağmen, dünyada Hak ve Özgürlüklere dayalı bir düzen oluşturulamamıştır.

Dünyada ve ülkemizde insanlar dilinden, dininden, etnik yapısından, ırkından, siyasi ve vicdani fikrinden dolayı zulüm görmüş, İnsanların; insan olmaktan doğan Hak ve dokunulmazlıkları ciddi manada aşınmaya uğramıştır. Yapılan katliamlar, soykırımlar artarak devam etmekte, bu ihlallerin yaşanmaması için gösterilen gayretlerin, alınan tedbirlerin boş sözlerden öteye geçmediğine şahit olmaktayız.

Dünyada yaşanan zulüm ve Hak ihlallerini sayacak olursak; İsrail tarafından uygulanan Filistin işgalinin ve ambargonun devam ediyor olması, Irak, Afganistan, Pakistan ve Sudan'daki işlenen cinayetler, faili meçhuller, Amerika'nın Guantanamodaki sistematik işkencelerini sürdürüyor olması, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü, Moro, Somali, Orta Afrika'daki fakir ülkelerin insanlarının açlıkla baş başa bırakılması ve nihayetinde acımasızca toplu ölümleri Dünyanın seyrediyor olması akıllarda kalan Hak ihlalleridir. Bütün bu ve benzeri Hak İhlallerinin yaşanması, çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinin gayretlerine rağmen Birleşmiş Milletlerin 62 yıldır bir adım yol yürümemesi bir insanlık ayıbı değil mi'dir.

Türkiye'de ise; Din ve Vicdan özgürlüğü alanında yapılan düzenlemelerin yetersizliği, sosyal yaşamın tüm alanlarında kılık-kıyafetinden dolayı hak mahrumiyetlerinin devam ediyor olması, Kuran-ı Kerim öğrenme yaşının 12 ile sınırlandırılması ayıbı, kadınlara yapılan fiziki ve manevi şiddetin artarak devam ediyor olması, faili meçhul cinayetlerin çözülmemesi, Engelli vatandaşlarımızın sorunları, cezaevlerindeki işkenceler, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmaları, mevcut hukuk mevzuatının bir bütün olarak düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bir içeriğe sahip olması, siyasi partilerin Meclislerde temsil olanağını ortadan kaldıran yüksek barajların korunuyor olması, basın özgürlüğü alanındaki kısıtlamalar, siyasi partilerin ve derneklerin kolay bir şekilde kapatılması, Üniversitelerde mescit ve ibadet yer imkânlarının sağlanmaması vb. Hak İhlallerini sayabiliriz.

Oysa Devletin İnsan Hak ve Hürriyetleri ile ilgili dört ana yükümlülüğü olduğunu ifade ediyoruz. Bunlar; İnsan Haklarını tanımak, dokunmamak, korumak ve temin ve tedarik etmektir. İnsan Haklarının korunması hem ülke hemde Dünya barışının temelidir.

Sonuç olarak diyoruz ki; İnsan Hakları savunucuları olarak bizler yıllardır ağır İnsan Hakları ihlallerinin yer aldığı uzun listeler yapmaktan usanmadık, usanmayacağız. İNSAN HAKLARI GÜNÜ' nün 62. Yılında bir defa daha söylüyoruz. Yaşam Hakkının kutsallığını, düşünce ve ifade özgürlüğünü, hiç kimsenin etnik, dini, cinsiyeti, dili, siyasal görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı, siyasi partilerin kapatılmadığı, Adaleti sağlayan bir Hukuk düzenini, Erdemli bir hayat anlayışını, çoğulcu Demokrasiyi, şiddetin son bulmasını, her türlü darbe teşebbüsünün cezalandırılmasını, özgürlükçü ve eşitlikçi bir Anayasanın yapılmasını istiyoruz.

Ve diyoruz ki; MAZLUMDER olarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle ülkemizde ve Dünyadaki tüm kurum ve kuruluşlar ile insanları, İnsan Haklarına Saygıya Davet Ediyoruz.

Mustafa DELİCE

MAZLUMDER Kayseri

Başkan Yardımcısı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-12-11
Okunma Sayısı : 838
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak Taşhan Kat: 7 No:702 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 3769314

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari