Kayseri Şube Anayasa Mahkemesinden Davaya Katılmak Ve Reddi Hâkim Talep Etti
ANAYASA MAHKEMESİNDEN DAVAYA KATILMAK ve REDDİ HÂKİM TALEP EDİYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 5982 sayılı kanun 07.05.2010 tarihinde TBMM. de kabul edilerek halk oyuna sunulmak için resmi gazetede yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu 12 Eylül 2010 tarihinde konuyla ilgili kanunun halkoyuna sunulması için çalışma takvimini başlatmış bulunmaktadır.

Yüksek Mahkemenin şekil yönünden inceleme yaptığı bu aşamada, dava konusunda verilecek kararın, bütün vatandaşları ve kurumları yakından ilgilendirmesi, hukuka uygun verilecek kararın bireylerin ve toplumun yararına, aksi bir kararın ise zararına sebebiyet vereceğinden, yargılama aşamasında davaya müdahil olma zarureti ortaya çıkmıştır.

Davaya katılma talebimizle ilgili anayasa metinleri, yasal metinler ve hukuki gerekçeler, dilekçemizin aslında belirtilmiş olup ilgili gerekçeler dikkate alınarak;

1. Görülmekte olan davaya KATILMA talebimizin kabulüne,

2. Mahkeme Üyesi Fulya Kantarcı oğlu`nun açıkladığı görüşler tarafsız hareket edemeyeceğini gösteren sebepler ve tarafsız hareket etmeyeceği görüntüsü dikkate alınarak davaya bakmaktan ÇEKİNMESİNİ,

3. Dava konusu 5982 sayılı Kanun henüz yürürlüğe girmediğinden, yürürlüğe girmeyen kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması bir "ÖNDENETİM„ olup sistemimizde Anayasa Mahkemesi`nin ön denetim yetkisi bulunmadığından dava başvurusunun REDDİNE karar verilmesi,

4. "Şekil denetimi„ yönünden ise Anayasa`nın 148.Maddesi ve 2949 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 21. Maddelerinde aranan, ¨teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlı¨ incelemeyle, bu açıdan problemsiz olarak TBMM`de kabul edilen değişikliğin tespiti ile iptali isteminin REDDİNE karar verilmesini talep ediyoruz.

Kayseri Gönüllü Kültür teşekkülleri

ADINA

Ahmet TAŞ

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-07-01
Okunma Sayısı : 1124
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak Taşhan Kat: 7 No:702 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 3915095

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari