Kayseri Şubeden Yeni Anayasa Çalışmalarına İlişkin çıklama

Aylardır ülke gündemimizi meşgul eden önemli konulardan biri yeni Anayasa arayışları ve bu konuda yapılan tartışmalar ve görüşmelerdir.

1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca 1924'ten 1982 ye kadar 3 defa Anayasa yapılmasına rağmen hiç biri milletin temsilcileri tarafından yapılamamıştır, en son yapılan ve bu güne kadar yürürlükte kalmaya devam eden 1982 Anayasası üzerinde defalarca değişiklik yapılmasına rağmen hala değişen dünya ve ülke şartlarına cevap verecek, hukukun üstünlüğünü ve adaletli bir toplum hayatını temin edecek yeni bir Anayasaya ihtiyaç ortadan kaldırılamamıştır.

Son olarak hükümetin TBMM'nin gündeme getirdiği 30 maddelik Anayasa değişikliği paketi de mecliste yapılan 2.tur görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve Anayasa mahkemesine yapılması muhtemel itirazın karara bağlanmasının ardından Referanduma (halkoyuna) sunulacaktır.

Aylardır ülke gündemimizi yakinen ilgilendirip tartışılan Anayasa talebini, Anadolu'da toplumumuzla paylaşıp tartışmayı ve bu talepleri kamuoyunun gündemine taşımayı gaye edinen SİVİL DAYANIŞMA PLATFORMU, KAYSERİ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEŞEKKÜLLERİNİN desteği ile daha önce Kütahya, Adana, Van, Bursa gibi illerde yaptığı SİVİL ANAYASA için buluşmalar dizisini 15 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30 da Büyükşehir Belediyesi Tiyatro salonunda İstanbul'dan ve Kayseri'den katılacak sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve yerel yöneticiler ile Kayseri halkımızın katılımı ile sivil Anayasa için Kayseri buluşması adı altında yapacaktır.

Yapılacak programda İstanbul ve Kayseri'den sivil toplum kuruluşları temsilcileri konuşmacı olarak katılacak olup tüm Kayseri halkımız, temel insani değerleri öne çıkaran, adaleti sağlayıcı, toplumun kurumların ve devletin ihtiyaçlarına çözüm getirecek yeni Anayasa talebi toplantımıza davet ediyoruz.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri ve SDP Adına

Ahmet TAŞ

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-05-14
Okunma Sayısı : 926
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Cumhuriyet Mh. Sakar Sk. No:21 Kızıklı Apt. Sivil Toplum Kuruluşları Mrkz. kat:4 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 4355772