Kayseri Şubesi'nden TBMM Başkanlığına Çağrı

Sayın TBMM Başkanlığına,

Türkiye, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından, sıkıyönetim koşullarının devam ettiği bir ortamda, toplumun restorasyonunu hedefleyen fakat toplumsal talepleri hiçe sayan adeta bir askeri planlama müktesebatıyla tanıştı: 1982 Anayasası.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı çatışma ortamı yanında, soğuk savaş koşullarının da bir sonucu olarak 1982 Anayasası, hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, güvenlik merkezli bir anlayışla yapıldı.

Türkiye, ne yazık ki 30 yıla yakın bir süredir, ulusal ve uluslar arası kamuoyunda, adeta konsensüs halinde ağır eleştirilerin odağında yer alan askeri darbe ürünü "anakronik" 1982 Anayasası ile yönetilmektedir.

Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yapılan onlarca değişikliğe rağmen 1982 anayasası, toplumsal değişim ve talepleri karşılayamamaktadır. Ülkemizdeki sorunların giderilmesi için yapılan kısmi değişiklikler çözüm olmamakta ve bilhassa temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler yetersiz kalmaktadır.

Kalıcı, gerçekçi bir çözüm ve sonuç için soğuk savaş koşullarının bakiyesi "güvenlik" odaklı bir egemenlik anlayışına değil ; eşit ve özgür yurttaş kuramını içselleştiren, her türden ayrımcılığı mutlak surette reddeden, toplumsal değişimi ve talebi karşılayan, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı ve eşitlikçi bir anlayışa dayanan yeni bir anayasanın yapımı zorunlu hale gelmiştir. Malum olduğu üzere, yeni, sivil bir anayasanın yapımı için tek yetkili nihai merci ise TBMM'dir.

Bu gerekçelerle, tüm toplumsal kesimlerin talep ve görüşlerini asıl hareket noktası kabul eden, şeffaf, katılıma açık anlayış ve usullerle hazırlanmış bir anayasa metninin TBMM tarafından yasalaştırılmasını talep ediyorum.

Aksi yöntemlerle veya kısmi değişikliklerle yapımı gerçekleşecek bir anayasanın ise Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılaması mümkün olmayacağı gibi toplumsal meşruiyetinin de tartışılır olacağını düşünüyorum.

Tüm bu düşüncelerle, geleceğin özgür ve demokratik Türkiye'sini inşa edecek yeni, sivil bir Anayasa yapımında sunacağınız tarihsel öneme sahip destek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkanı

AHMET TAŞ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2009-05-27
Okunma Sayısı : 933
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak Taşhan Kat: 7 No:702 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 3915043

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari