Kayseri'de "Sivil Anayasa İçin Kayseri Buluşması" Paneli Yapıldı

Yeni ve Demokratik bir anayasa talebiyle yola çıkan Sivil Dayanışma Platformu Anadolu Buluşmalarına Van'ın ardından Kayseri ile devam etti. Kayseri Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinliğe Kayserililerden büyük ilgi vardı.

Programın ev sahibi 60 kuruluşu bünyesinde barındıran Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Sözcüsü Ahmet Taş "Türkiye çok önemli bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte bizim gibi halkın temsilcisi olan gönüllü kuruluşlara çok iş düşüyor " dedi.

Taş'tan sonra söz alan Kayseri Baro Başkanı Ali Aydın mevcut anayasanın defalarca değiştiğini, egemenliğin halkın değil vesayetçi kurumların elinde ve tekelinde olduğunu söyledi. Bu anayasa değişikliği ile bunun değişeceğini ifade etti.

Aydın'ın ardından söz alan Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Salim Uslu " Bu tarihi sürece katkıda bulunmak ben de varım demektir. Bu millet darbeler yoluyla horlandı, aşağılandı. Haksız ithamlara maruz kaldı. Kanlı darbe anayasasında bundan önceki değişiklikler darbe felsefesine dokunmamıştı, Şimdi dokunuyor, gürültü de bundan kopuyor." dedi.

Uslu " 12 Eylül'ün Yüksek yargıda gayri resmi partileri var. Anayasa paketine direnen de bunlar. Yargıdaki bu zihniyet 12 Eylül'ü soruşturamaz. Parlamento yargıyı bu halden kurtarmalıdır" dedi.

Uslunun ardından söz alan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogan " Bu önemli süreçte herkes üzerine düşeni yapmalı, şimdi dimdik ayakta durma zamanıdır" dedi.

Yargı sürecine hem askeri hem yargı içinden müdahaleler olduğunu ifade eden Ogan bu anayasa süreciyle kanlı darbe kalıntısının silineceğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Av. Necati Ceylan son dönemde önemli adımlar atıldığını, bu süreci baltalamak isteyenlerin olduğunu söyledi. Provokasyonlara gelmeden hep birlikte bu olumlu süreci devam ettirilmesi gerektiğini, bu sürecin sonunda statükonun sona ereceğini ifade etti.

Daha sonra söz alan Hukukçular Derneği Başkan Yardımcısı ve Emekli Başsavcı Av. Reşat Petek 28 Şubat sürecinde yaşatılan zulümlerden örnekler verdi. Her yönden ayrımcılık ve zulüm yapıldığını söyledi. Halkımızın darbelerle çok acı çektiğini ifade eden Petek halkın gereken cevabı referandum sürecinde vereceğini söyledi.

Adaleti Savunanlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Kemal Mete YAŞ kararlarıyla hukuka aykırı bir şekilde ihraç edilen TSK personeli hakkında bilgiler verdi. Vesayetin daha fazla süremeyeceğini ve YAŞ kararlarının yargıya açılacağını ifade etti.

Hukukçular Derneği Başkanı Av. Cahit Özkan " Bu vesayetçi anlayışın bitip anayasal demokrasinin hâkim olmaya başladığı tarihi bir süreçtir. Halkımız referandumda statükocu, vesayetçi anlayışa gereken cevabı verecektir" dedi.

Genç Siviller adına konuşan Ceren Kenar ise bu darbeci zihniyete ve 1982 kanlı darbe anayasasına karşı olduklarını, tecavüzcüsü ile evlenmeye zorlanan mağdur gibi halkın haklarına ve değerlerine tecavüz eden darbeci zihniyetle bundan böyle halkın beraber olamayacağını söyledi.

Darbelere karşı 70 milyon adım Koalisyonu adına konuşan Arife Köse "o kadar sık darbe ve darbe benzeri hukuksuzluklar var ki her gün birinin yıldönümünü protesto ediyoruz" dedi. Darbenin 50.yılı münasebetiyle Harbiye'de vicdan mahkemesi kurup darbecileri halk nezdinde yargılayacaklarını ifade etti.

Çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı program yeni ve demokratik bir anayasa temennisiyle son buldu.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Basın Bürosu

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-05-17
Okunma Sayısı : 942
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak Taşhan Kat: 7 No:702 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 3915099

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari