Kayseri'de "Yeni Anayasa'dan Beklentiler Semineri" Yapıldı

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş'ın açış konuşması ile başlayan seminerin konuşmacısı Kayseri Baro Başkanı Avukat Ali AYDIN'dı. Programın açılışında 1924'ten beri anayasalarla idare edilen bir devlet yapımızın olduğunu söyleyen Mazlum-der Şube Başkanı Ahmet TAŞ o günden bu güne yapılan ve hiç biri halk tarafından yapılmayan anayasaların zaman içinde toplumun ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap veremeyip, değişen dünya şartlarına da uyum sağlayamadığı için ülkemizde acilen ve sivillerin yaptığı yeni bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kayseri Baro Başkanı Av. Ali AYDIN bir buçuk saat kadar süren ve ilgiyle izlenen konuşmasında, anayasaların toplum ve devlet hayatını düzenleyen ortak metinler olduğunu, bu sebeple anayasaların kısa, öz ve teferruatsız olması gerektiğini ama bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın hem uzun hem de teferruatlı olduğunu dile getirdi.

1982 Anayasası'nın artık eskidiğini değişen ülke ve dünya şartlarına cevap veremez hale geldiğini bildiren Baro Başkanı Aydın şu anda mecliste görüşülmekte olup komisyonda kabul edilen taslağın günün ihtiyaçlarına cevap verir özellikte olmadığını ama sivillerin yaptığı bir anayasa taslağı olduğunu bu sebeple önemli olduğunu söyledi. Yeni anayasa taslağında anayasa mahkemesi üye sayısının 11 den 17' ye çıkarıldığını belirten ali AYDIN parti kapatmanın mecliste kurulan komisyonun 3'te 2' sinin kabulü ile anayasa mahkemesine ulaşıp burada kabulünün ardından mahkemenin vereceği karar ile mümkün olabileceğinin ama bu konuda en iyi yolun partileri oy vermeyerek milletin kapatmasının doğru olacağını bildirdi.

HSYK'nın 7 olan üye sayısın 17'e çıkarılmasının öngörüldüğünü söyleyen AYDIN HSYK' nın başında adalet bakanının bulunup bakanlık sekreterinin de kurul üyesi olacağını, aslında HSYK' nın 21 üyeli olmasının daha uygun olacağını belirtti.

1982 Anayasası'nın geçici 15. Maddesinin 1980 ihtilalini yapan darbecilerin yargılanmasını engelleyen bir madde olduğunu söyleyen Ali AYDIN yeni taslakta bu maddenin kaldırıldığını böylece zaman aşımı olsa bile 1980 darbesini yapan ve büyük mağduriyetlere sebep olanların adalet önünde hesap vermelerinin mümkün olacağını belirtirken bir soru üzerine 12 eylül 1980 darbesinde zarar görenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Tazminat davası açılabilmesinin yolunun açılmasını insan hakları açısından doğru bir yaklaşım olacağını dile getirdi.

Programın sonunda birbirinden değerli bir çok soruya cevap veren Ali AYDIN anayasaların siyasilerin değil ülkenin geleceği düşünülerek ve uzun zamana hitap eden metinler olarak hazırlanması gerektiğini dile getirerek tüm toplumun tüm kesimlerinin temel hak ve hürriyetlerini koruyan ve garanti altına alan gerekirse tüm maddelerinin yeniden düzenlendiği bir anayasanın millet tarafından yapılıp uygulamaya konmasının mümkün olabileceğini dile getirdi.

Programın sonunda Baro Başkanı Av.Ali AYDIN'a ve katılımcılara teşekkür eden Gönüllü Kültür Teşekkülleri sözcüsü Ahmet TAŞ ülke gündemimizin çok önemli konularında bir olan ve mecliste görüşülen yeni anaysa tasarısı hakkında yeni ve güzel bilgiler edindiklerini katılımcıların burada edindikleri bilgileri kendi kurumlarına ulaştırmaları ile yeni anayasa konusunda kurumlarımızın bilinç düzeyinin yükselmesine katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Adına

MAZLUMDER Şube Başkanı

Ahmet TAŞ

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2010-04-14
Okunma Sayısı : 976
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak Taşhan Kat: 7 No:702 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 3915121

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari