Millet Olarak Cumhuriyetin Ve Milletin İradesinin Yanındayız
Yine T.B.M. Meclisince yapılan ve millet tarafından kabul edilen anayasa hükümlerine göre, kanunlar ve yönetmelikler Anayasaya aykırı hükümler koyamaz ve uygulamalar yapamaz. Yaparsa iptidai karar ve uygulama ortaya çıkar ve hukuk devleti olma özelliği ortadan kalkar.

Yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, yasama görevini (kanun yapma) T.B.M Meclisi, yürütme görevini Cumhurbaşkanı ve Hükümet, yargı görevini de mevcut yasalara ve vicdani kanatlarına göre, görev yapan hiçbir yerden emir almayan (resmi, sivil) mahkemeler yapar.

Yasama, yürütme ve yargı organları hiçbir zaman diğer kurumların görevlerini üstlenemez, onların görevlerine müdahil olamaz. Ayrıca yine yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, Anayasa mahkemesi T.B.M Meclisinin yaptığı kanunları Anayasaya uygunluk yönünden inceler. 367 milletvekilinden fazla vekilin oyu ile kabul edilen Anayasa değişikliklerini şekil yönünden inceler.

Yukarıda belirtildiği gibi Anayasa mahkemesinin 367 den fazla milletvekilinin oyu ile yapılan anayasa değişikliğini iptal etme yetkisi yoktur.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Anayasa mahkemesi aldığı bir kararla, üniversitelerde BAŞÖRTÜ YASAĞI'NI kaldıran ve 411 milletvekilinin oyu ile kabul edilen Anayasa hükmünü yetkisini aşarak iptal ettiğini ilan etti. Bunun akabinde fırsat kollayan birçok üniversitede kampüslere girmeden ve sokaktaki dolmuşlarda başörtü yasağı uygulanmaya başlandı.

T.B.M. Meclisinde 411 milletvekilinin oyu ile üniversitelerde BAŞÖRTÜ YASAĞININ kaldırılmasını öngören Anayasa değişikliği için, Anayasa mahkemesinin aldığı iptal kararı, yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Anayasa mahkemesinin yetkilerini düzenleyen kanunlara ve %98'i Müslüman olan Türkiye toplumumunun vicdani kanaatlerine ve uluslararası temel insan haklarına aykırı bir karardır. Aynı zamanda anayasal bir yetki suçudur. T.B.M. Meclisi açısından hak gaspıdır. Anayasa mahkemesi üyeleri açısından görevi kötüye kullanma ve hukuksuz karar alarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ihlal etmek suçu işlemektir.

Bizler aşağıda isimleri yazılı başta Mazlumder KayseriKayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, Cumhuriyet idaresi ve millet iradesinin yanında olduğumuzu, ülke idaresinde görev alan tüm karar organlarının yürürlükteki anayasa ve millet vicdanına saygılı olmaları gerektiğini, millet olarak bizlerin seçtiği vekillerden oluşan millet meclisinin hiçbir şekilde yok sayılmaması gerektiğini, ülkemizde mevcut anayasa ve kanunların uygulanması ile Hukuk Devleti olmanın bir anlam kazanacağına inanıyor; olmak üzere

T.B.M. Meclisindeki tüm milletvekillerinin, millet dışında hiçbir kurum, kuruluş ve şahıslarla milletin verdiği yetkiyi paylaşmamalarını, kendilerine verdiğimiz yetkiyi hiçbir şeyden çekinmeden, sadece millete güvenerek, vatan ve millet için kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor, millet hâkimiyetinin korunması için, yetki sınırlarının kötüye kullanılmaması için, her türlü tedbirin acilen alınmasını talep ediyor, bu konuda millet olarak her an ve her ortamda yanlarında olduğumuzu kamuoyu önünde ilan ediyoruz.

Ahmet TAŞ

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı

MAZLUMDER KAYSERİ ŞUBESİ, HİLALDER, ASDER, KAYSERİ EĞT. KÜLTÜR VAKFI, EĞİTİMBİR-SEN, ERCİYES HİZMET VAKFI, KAYSERİ EĞT. KÜL. AHL. ÇEV.DER., HİZMET İŞ SENDİKASI, İMAMHATİP İLAHİYAT VAKFI, İLİM HİKMET VAKFI, İSLAMİ KÜLT. ARAŞ. VAKFI, BİRLEŞİK KAFKAS EĞT.DER., RİBAT EĞİTİM VAKFI, MÜSİAD, REYHAN VAKFI, SAFA VAKFI, S. BURHANETTİN VAKFI, MİRAÇ DERNEĞİ, ENDERUN VAKFI, DARÜLACEZE VAKFI, DOĞU TÜRKİSTAN DER., TÜRKİYE YAZARLAR BİR. DER., YEŞİLAY DERNEĞİ, ÖZÇELİKİŞ SEN., ŞAFAK RADYO, FURKAN RADYO,ARİFAN RADYO, ART RADYO, ANADOLU EĞT. KÜL. VAKFI, ZEHRA VAKFI, KAYSERİ İHH DERNEĞİ, KİMDER, BİRLİK FM, AS RADYO, KURAN HAFIZLARI DERNEĞİ, ERCİYES FENERİ, KAYEMA VAKFI, FAKİR VE MUHTAÇLARA YARDIM DERNEĞİ, TACETTİN VELİ DERNEĞİ, DİYANET-SEN, SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VAKFI, AKSED, MURADİYE KÜLTÜR VAKFI, ZERİT, VEREN EL DERNEĞİ.


FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2008-06-17
Okunma Sayısı : 2429
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Cumhuriyet Mh. Sakar Sk. No:21 Kızıklı Apt. Sivil Toplum Kuruluşları Mrkz. kat:4 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 4611475