YARGI , ANDIMIZ DAYATMASININ ARACI OLMAMALIDIR!

Danıştay 8. İdare Dairesi ilk derece mahkemesi olarak;  Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran 2013 yılına ait düzenlemesi hakkında açılan davada oy çokluğuyla iptal kararı vermiş bulunmaktadır.

Milli Eğitim eski bakanlarından Türkçe ezan zulmünün de mimarı olan Reşit Galip’in 1933 yılında yazdığı metne, 1972 yılında yapılan değişiklikle, "Türküm, doğruyum, çalışkanım" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde cümleler de eklenmiştir.

MAZLUMDER, 2009 yılından itibaren “Andımız kaldırılsın” kampanyasını diğer duyarlı insanlarla yürütmüş ve bu uygulamadan yönetmelik değişikliğiyle vazgeçilmişti. Hükümetin yaptığı bu doğru fiille milyonlarca öğrenci insan haklarına aykırı metni her sabah okumaktan kurtulmuştu.

Danıştay dairesinin iptal gerekçesinde, temel hak ve özgürlüklerin tanımı kötüye kullanılmış, 1933 yılından beri okutuluyor olunmasını, “hukuka güven” ilkesi gereği olarak doğru bulmuş, “eşitlik” ilkesini de gerekçe göstermiştir. Oysa yanlışta ısrarın doğruluk yönünden kıdem kazandırmayacağı, aksi halde tek tipçi, zamana uymayan yasaların da değiştirilmemesi gerekirdi.

Danıştay dairesi, idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasp etmiş, idarenin nasıl karar vereceğiyle de yetinmeyip, idare yerine bizzat karar da almıştır.

“Andımız” metni insan haklarına açıkça aykırı bir metindi. Bu yemin için çocuklar askeri düzen içinde hizaya alınmakta, ideolojik ve tek tipçi, milliyetçi- ırkçı ifadeler kullanılarak, “varlıklarını birilerinin varlığına armağan” etmeleri ve bir kısmının etnik kimlik bakımından yalan söylediği halde “doğruyum” şeklinde çelişkiler oluşturulmaktaydı. Oysa farklılıkların, çok kimlikliğin dışlanmadığı tüm çocuklarımızın eşit, doğru ve adil bir kimlik kazanması esas olmalıdır.

MAZLUMDER, hiçbir insanın doğuştan üstün olamayacağını ancak iradesini kullanarak fazilet sahibi olacağına inanmakta ve bunun aksi söylem ve politikaların bütün dinlerin gerçekliğiyle de bağdaşmadığı düşüncesindedir.

MAZLUMDER olarak; İlahi hukuka, doğal hukuka ve Türkiye'nin de tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olan “andımızın” yargı kararıyla tekrar geri getirilmesine karşı çıkıyor, Danıştay’ın temyiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ediyoruz.

Ahmet TAŞ

MAZLUMDER Genel Bşk. Yrd.

Hilalder, Ribat Vakfı, Hizmet İş Sendikası, Hüda Par, Suriyeliler Ensar Derneği, Baytül Makdis ve Kalem Kültür Derneğine destekleri için Teşekkür ederiz.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2018-10-24
Okunma Sayısı : 683
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Cumhuriyet Mh. Sakar Sk. No:21 Kızıklı Apt. Sivil Toplum Kuruluşları Mrkz. kat:4 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 4606241