12. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

MAZLUMDER Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurul Davet ve Gündemi

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2023 Pazar günü saat 11:00 da aşağıda belirtilen gündem ile Kayseri Sivil Toplum Merkezi Salonunda (Cumhuriyet Mah. Sakar Sokak No:21 Kat:5 Melikgazi / Kayseri) yapılacaktır.

Toplantı yeter sayısı oluşmaması durumunda; 12.Olağan Genel Kurulun ikinci toplantısı 26 Mart 2023 Pazar günü, saat 11:00 da aynı yerde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Şube Başkanı ve Protokol Konuşmaları
  3. Divan Heyetinin Teşekkülü ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi
  4. 11.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, bilançonun okunması, müzakeresi ve ibraya sunulması,
  5. Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve ibraya sunulması
  6. Tahmini Bütçenin okunması ve oylamaya sunulması
  7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Genel Merkez Genel Kurulu Delegelerinin seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış
FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı DuyurularTarih 2023-03-03
Okunma Sayısı : 30
Şube ve Temsilcilerimiz
kayseri
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - Mazlumder / Kayseri Şubesi
Adres: Camii Kebir Mahallesi Ulu Sokak Taşhan Kat: 7 No:702 Melikgazi / KAYSERİ
E-posta: mazlumderkayseri38[a]gmail.com | Telefon: 0 (352) 232 75 20 | Faks: 0 (352) 232 75 20

Ziyaretçi Sayımız : 3998514